pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

strona główna

konserwujemy starodruki konserwujemy mapy konserwujemy rękopisy konserwujemy grafiki
Kosztorysy
Na potrzeby pozyskiwania środków finansowych przez instytucje, sporządzamy kosztorysy, opisy stanu zachowania obiektów, szczegółowe programy prac konserwatorskich. Bierzemy udział w przetargach...
Program prac
Program prac konserwatorskich tworzony jest dla konkretnego obiektu lub kolekcji, po szczegółowym zapoznaniu się z zabytkiem, wykonaniu fotografii i skonsultowaniu z opiekunami zbiorów.
Stan_zachowania
Stan zachowania obiektu zabytkowego jest przy pracach konserwatorskich tak samo ważny jak technika wykonania zabytku. Każdy z konserwowanych przez nas przedmiotów jest traktowany indywidualnie. Przed rozpoczęciem prac potrzebna jest wnikliwa analiza obiektu – jego stanu zachowania t.j. zniszczeń, warstw zabrudzeń, przetarć, zmian chemicznych zachodzących w strukturze papieru.
Dokumentacja
Wszystkim etapom prac konserwatorskich towarzyszy dokumentowanie naszego działania, w postaci fotografii oraz dokumentacji opisowej. Po zakończeniu prac, zleceniodawca otrzymuje pełną dokumentację postępowania konserwatorskiego ukazującą stan obiektu przed podjęciem prac konserwatorskich, w ich trakcie i po zakończeniu.
Pracownia
Usługi konserwatorskie oferujemy od 1999 roku. Wykonujemy prace konserwatorskie dla instytucji – bibliotek, muzeów i archiwów. Specjalizujemy się w konserwacji obiektów z papieru, pergaminu, skóry, wosku.
Zleceniodawcy
Naszymi zleceniodawcami są instytucje gromadzące w swych zbiorach grafiki, mapy, obrazy, starodruki, rękopisy, dokumenty papierowe i pergaminowe.
Witam
Dziękuję za wizytę na naszej stronie. Chciałabym przedstawić Państwu część  dorobku konserwatorskiego mojej firmy. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z galerią fotografii, ukazujących etapy prac konserwatorskich przy obiektach, które trafiły do naszej pracowni.
Aleksandra E. Ciesielczyk
konserwator dzieł sztuki

Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]