pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Galeria

Prezentujemy Państwu wybrane przykłady, zrealizowanych w naszej pracowni, prac konserwatorskich. Prezentowane fotografie ukazują dużą rozpiętość charakteru i rodzaju zniszczeń oraz różnorodną technikę i technologię wykonania obiektów zabytkowych. Czas powstania prezentowanych obiektów obejmuje pięć wieków, a co za tym idzie, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem materiałów użytych do ich wykonania oraz różnym rodzajem zniszczeń. Efekty zastosowanych zabiegów konserwatorskich można prześledzić na podstawie starodruków, map, obrazów, dokumentów oraz wielu innych przedmiotów, które zostały poddane konserwacji.
Informacja
Wszystkie fotografie umieszczone na tej stronie internetowej, przedstawiają obiekty konserwowane w Pracowni Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA. Dokumentują one etapy prac konserwatorskich.

StarodrukiMapyRękopisyGrafikiObrazyKopieInne
01
"Biblia Sacra, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza", 1726 r.
02
Jakub Wujek "Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu [...]", 1599 r.
03
Łaski Jan "Commune incliti Poloniae regni priuilegium [...]" (Statut Łaskiego), Kraków 1506 r., "Statuta Serenissimi domini Sigismundi primi [...]", Kraków 1525 r., (klocek)
04
Jan Ostrowski-Daneykowicz "Swada polska y łacińska albo Miscellanea Oratorskie Seymowe", 1745 r.
05
Szymon Starowolski "Arka Testamentu zamykająca w sobie kazania [...]", 1648 r.
06
Inkunabuł - Hugo de Prato Florido: SERMONES DOMINICALES SUPER EVANGELIA ET EPISTOLAS.
wcześniejsze etapy prac:
Stan po konserwacji.Stan po konserwacji.Zrekonstruowana oprawa skórzana i zapinka - stan po konserwacji.Zniszczona karta tytułowa przed konserwacją.Zniszczony blok księgi i pozostałe fragmenty starej wtórnej oprawy.
Zniszczona oprawa przed konserwacją.Widoczne duże ubytki skórzanej oprawy - stan przed konserwacją."Biblia Sacra, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza", 1726 r.
Druk na papierze czerpanym, oprawa skórzana, całość spinała pojedyńcza zapinka z zaczepem bolcowym.

Stan po konserwacji.
Stan po konserwacji.
Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]