pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Galeria

Prezentujemy Państwu wybrane przykłady, zrealizowanych w naszej pracowni, prac konserwatorskich. Prezentowane fotografie ukazują dużą rozpiętość charakteru i rodzaju zniszczeń oraz różnorodną technikę i technologię wykonania obiektów zabytkowych. Czas powstania prezentowanych obiektów obejmuje pięć wieków, a co za tym idzie, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem materiałów użytych do ich wykonania oraz różnym rodzajem zniszczeń. Efekty zastosowanych zabiegów konserwatorskich można prześledzić na podstawie starodruków, map, obrazów, dokumentów oraz wielu innych przedmiotów, które zostały poddane konserwacji.
Informacja
Wszystkie fotografie umieszczone na tej stronie internetowej, przedstawiają obiekty konserwowane w Pracowni Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA. Dokumentują one etapy prac konserwatorskich.

StarodrukiMapyRękopisyGrafikiObrazyKopieInne
01
PLAN VON DEM RUDOLPHSWALDAUER FORSTE
02
POLONIA REGNUM ET SILESIA DUCATUS
03
PANORAMA DÓBR HENRYKA DIETLA
04
MIASTO KRÓLEWSKA HUTA
wcześniejsze etapy prac:
Mapa po konserwacji.Fragment mapy po konserwacji - usunięto zbrudzenia i zaplamienia, uzupełniono ubytki papieru.Rekonstrikcja brakujących fragmentów papieru - stan w trakcie konserwacji.Zniszczona mapa - stan przed konserwacją.Fragment zniszczonej mapy.
Mapa przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.PLAN VON DEM RUDOLPHSWALDAUER FORSTE
Plan rękopiśmienny na grubym papierze czerpanym, 1787 rok, wymiary 135 x 100 cm.

Mapa po konserwacji.
Mapa po konserwacji.
Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]