pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Galeria

Prezentujemy Państwu wybrane przykłady, zrealizowanych w naszej pracowni, prac konserwatorskich. Prezentowane fotografie ukazują dużą rozpiętość charakteru i rodzaju zniszczeń oraz różnorodną technikę i technologię wykonania obiektów zabytkowych. Czas powstania prezentowanych obiektów obejmuje pięć wieków, a co za tym idzie, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem materiałów użytych do ich wykonania oraz różnym rodzajem zniszczeń. Efekty zastosowanych zabiegów konserwatorskich można prześledzić na podstawie starodruków, map, obrazów, dokumentów oraz wielu innych przedmiotów, które zostały poddane konserwacji.
Informacja
Wszystkie fotografie umieszczone na tej stronie internetowej, przedstawiają obiekty konserwowane w Pracowni Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA. Dokumentują one etapy prac konserwatorskich.

StarodrukiMapyRękopisyGrafikiObrazyKopieInne
01
Dokument rękopiśmienny na papierze z pieczęcią lakową.
02
Dokument rękopiśmienny 1566 roku.
wcześniejsze etapy prac:
Dokument po konserwacji.Stan po konserwacji.Stan po konserwacji.Dokument przed konserwacją.Stan przed konserwacją.
Stan przed konserwacją.Dokument rękopiśmienny na papierze z pieczęcią lakową.
Tekst odręczny napisany atramentem, 1913 rok.

Dokument po konserwacji.
Dokument po konserwacji.
Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]