pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Galeria

Prezentujemy Państwu wybrane przykłady, zrealizowanych w naszej pracowni, prac konserwatorskich. Prezentowane fotografie ukazują dużą rozpiętość charakteru i rodzaju zniszczeń oraz różnorodną technikę i technologię wykonania obiektów zabytkowych. Czas powstania prezentowanych obiektów obejmuje pięć wieków, a co za tym idzie, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem materiałów użytych do ich wykonania oraz różnym rodzajem zniszczeń. Efekty zastosowanych zabiegów konserwatorskich można prześledzić na podstawie starodruków, map, obrazów, dokumentów oraz wielu innych przedmiotów, które zostały poddane konserwacji.
Informacja
Wszystkie fotografie umieszczone na tej stronie internetowej, przedstawiają obiekty konserwowane w Pracowni Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA. Dokumentują one etapy prac konserwatorskich.

StarodrukiMapyRękopisyGrafikiObrazyKopieInne
01
Grafika - „Matka Boska z Dzieciątkiem”.
02
ALBRECHT DÜRER, „Anioł objawiający się Św. Joachimowi”.
03
AKT, […] engraved by MICHIEL MOSIJN.
04
Marian Malina, ”Łyżwiarka”.
wcześniejsze etapy prac:
Stan po konserwacji.Grafika po konserwacji - zastosowano kąpiele wodne, wzmacnianie strukutralne, prostowanie.Stan po wstępnym oczyszczeniu i usunięciu starego, kwaśnego podłoża.Odwrocie grafiki - stan przed oczyszczeniem.Grafika zabrudzona, widoczne zaplamienia przed konserwacją.Grafika - „Matka Boska z Dzieciątkiem”.
Miedzioryt na papierze czerpanym autorstwa AEGIDIOSA SADELERA II żyjącego w latach 1570-1629, wymiary 34 x 24,5 cm.

Stan po konserwacji.
Stan po konserwacji.
Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]