pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Kosztorysy

Kosztorysy

Na potrzeby pozyskiwania środków finansowych przez instytucje, sporządzamy kosztorysy prac konserwatorskich. Udzielamy wszelkich informacji z zakresu profilaktyki konserwatorskiej i prac konserwatorskich, mogących pomóc w pozyskaniu dotacji przez muzea, biblioteki, archiwa i inne instytucje gromadzące zabytki ruchome. Pomagamy w kwalifikowaniu obiektów zabytkowych do prac konserwatorskich przez analizę zniszczeń i stanu zachowania. Bierzemy udział w przetargach i innych projektach, prowadzących do przeprowadzenia kompleksowych konserwacji zabytków na podłożu papierowym, znajdujących się w zbiorach instytucjonalnych.


Program prac

Opracowanie szczegółowego programu prac konserwatorskich, pozwala na określenie kosztorysu tych prac. Opisy stanu zachowania obiektów zabytkowych są często niezbędne w procedurach przetargowych, czy wnioskach o dotacje. Dobranie materiałów, środków oraz metod konserwatorskich decyduje o wycenie prac konserwatorskich i czasie ich wykonywania. Istotną role odgrywa tutaj charakter zabytku, rodzaj kolekcji, sposób ekspozycji, a także jaką rolę spełnia obiekt, jako świadectwo historii. Autorski program prac opracowujemy dla każdego rodzaju obiektu na podłożu papierowym i pergaminowym – pojedynczego dokumentu, starodruku czy kolekcji grafik. Strukturę technologiczną zabytków tworzą materiały, które w miarę upływu czasu i zależnie od warunków w jakich są przechowywane, starzeją się i ulegają niszczeniu. Znajomość techniki i technologii zabytków to podstawa dla podjęcia właściwych działań konserwatorskich.


Stan zachowania

Na życzenie zleceniodawcy, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu, odwiedzamy placówkę muzealną lub biblioteczną, i na miejscu dokonujemy wnikliwej analizy konkretnego obiektu lub kolekcji, wykonujemy fotografie i opis stanu zachowania. Efektem tych działań może być program prac konserwatorskich, kosztorys, analiza stanu zachowania obiektów lub analiza technologiczna zabytków, a w dalszym etapie proponowany program prac. Przy jego sporządzaniu bardzo istotna jest opinia i konsultacje z opiekunami zbiorów, w celu ustalenia ich oczekiwań wobec efektów prac konserwatorskich. Stan zachowania obiektu zabytkowego jest przy pracach konserwatorskich tak samo ważny jak technika wykonania zabytku. Każdy z konserwowanych przez nas przedmiotów jest traktowany indywidualnie. Przed rozpoczęciem prac potrzebna jest wnikliwa analiza obiektu – jego stanu zachowania t.j. zniszczeń, warstw zabrudzeń, przetarć, zmian chemicznych zachodzących w strukturze papieru, klejów i warstw malarskich, wcześniejszych napraw, jego techniki wykonania – jakiego papieru użyto, w jakiej kolejności nakładano farby, tusze, atramenty, jak zszyto książkę, jak wykonano oprawę. Zaawansowanie zniszczeń i destrukcji materiałów kwalifikuje przedmiot do rodzaju zabiegów konserwatorskich jakie będą przy nim przeprowadzane. Ważnym czynnikiem jest również oczekiwanie zleceniodawcy, co do przeznaczenia  obiektu. Jesteśmy w kontakcie z opiekunami zbiorów przez cały czas trwania prac konserwatorskich, konsultując etapy prac. Jeśli obiekt ma zaświadczać o historii jaką przeszła kolekcja, najczęściej jest on konserwowany zachowawczo, jeśli ma stanowić ozdobę kolekcji i ukazanie kunsztu twórcy przeprowadzamy prace konserwatorskie połączone z rekonstrukcją fragmentów i odtworzeniem pierwotnego stanu obiektu.


Dokumentacja

Wszystkim etapom prac konserwatorskich towarzyszy dokumentowanie naszego działania, w postaci fotografii oraz dokumentacji opisowej. Po zakończeniu prac, zleceniodawca otrzymuje pełną dokumentację postępowania konserwatorskiego ukazującą stan obiektu przed podjęciem prac konserwatorskich, w ich trakcie oraz po zakończeniu renowacji.

Oferujemy
  • konserwację obiektów zabytkowych sporządzonych na podłożu papierowym pergaminowym, ze skóry i wosku
  • kopie dokumentów pergaminowych z pieczęciami woskowymi
  • ocenę stanu zachowania zbiorów
  • programy prac konserwatorskich
  • konsultacje konserwatorskie
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]