pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Pracownia

O nas

Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA wykonuje prace konserwatorskie dla instytucji gromadzących w swych zbiorach obiekty na podłożu papierowym, ze skóry, wosku i pergaminu. Konserwujemy: grafiki, akwarele, obrazy olejne na papierze i tekturze, mapy, grafiki, akwarele, gwasze, pastele, inkunabuły, starodruki w oprawach skórzanych i pergaminowych, rękopisy na pergaminie i papierze, w tym także poszyty, rysunki, pieczęcie woskowe, przedmioty ze skóry oraz inne przedmioty kolekcjonerskie. Usługi konserwatorskie oferujemy od 1999 roku. Prace wykonywane są przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, co zapewnia najwyższy poziom usług konserwatorskich, wynikający z kierunkowego wykształcenia oraz wieloletniej praktyki.


Konserwacja

Zakres prac zależy od stanu zachowania obiektu, jego techniki wykonania oraz indywidualnych ustaleń ze zleceniodawcą. Wszystkie prace konserwatorskie przeprowadzane są najwyższej jakości materiałami i środkami. Przekazując obiekt w nasze ręce, macie Państwo gwarancję, że zajmą się nim specjaliści znający technologię powstania poszczególnych zabytków, materiały z jakich powstały i dołożą wszelkich starań, by przywrócić im dawny blask. Prowadzimy nadzory konserwatorskie nad kolekcjami dzieł sztuki wypożyczanymi przez muzea na potrzeby wystaw czasowych. Mamy bardzo duże doświadczenie w renowacji dokumentów na kwaśnym papierze metodami tradycyjnymi. Zajmujemy się również kwalifikowaniu obiektów do odkwaszania masowego. Mamy w swym dorobku konserwacje wielu rodzajów grafik – drzeworytów w tym wielobarwnych, (także klocków drzeworytniczych), miedziorytów, linorytów, litografii, cellografii, stalorytów. Każda z wymienionych technik wymaga innego podejścia przy pracach konserwatorskich. Przy drzeworytach używane są najczęściej cienkie papiery nawet tzw. bibułki, przy miedziorytach twórcy używają niezaklejonych, mięsistych papierów, które umożliwiały „wybranie” z metalowej płyty farby drukarskiej. Ilość farby, rodzaj papieru, jakość farby – wszystko to decyduje o podejmowanych metodach i środkach konserwatorskich. Konserwujemy zarówno mapy rękopiśmienne jak i drukowane miedziorytniczo i ręcznie kolorowane oraz wykonane w innych technikach. Ze szczególną uwagą podchodzimy do map miedziorytniczych kolorowanych ręcznie oraz map rękopiśmiennych, których technika wykonania jest porównywalna z rękopisem. W przypadku dokumentów rękopiśmiennych wykonanych na papierze stopień komplikacji zabiegów konserwatorskich wynika z różnorodnej, a najczęściej bardzo niskiej, trwałości atramentów i pieczęci tuszowych na zabiegi mokre. Ważna jest również ich wzajemne oddziaływanie. Ten sam atrament zachowuje się inaczej na różnej jakości podłożach papierowych. Przy konserwacji dużych map ściennych wykorzystujemy techniki konserwatorskie stosowane dla obiektów wielkoformatowych, w przypadku atlasów z mapami, traktujemy je podobnie jak poszyty oprawne. Wykonujemy konserwacje pojedynczych obiektów zabytkowych, jak i dużych kolekcji liczących kilkadziesiąt lub kilkaset jednostek. Wieloletnie doświadczenie konserwatorskie pozwala nam dobrać odpowiednie materiały, środki i metody dla różnorodnych zadań konserwatorskich. Opracowaliśmy autorskie metody konserwacji papieru między innymi: metodę usuwania zaplamień z papierowych dokumentów rękopiśmiennych, wywabiania charakterystycznych przeźroczystych śladów po taśmach klejących, prostowania obiektów metodą nawiązującą do doświadczeń papiernictwa japońskiego przez naprężanie, z jednoczesnym dublażem na papier chiński lub płótno.
Podczas prac konserwatorskich przy uzupełnianiu ubytków w zabytkowych obiektach papierowych, których kolorystyka jest złożona, w zależności od miejsca ubytku (inna na krawędzi, inna w środku dokumentu), preferujemy ręczną metodę uzupełniania płynną masą papierową. Daje ona bowiem możliwość, nakładania różnego odcienia mas w jednym dokumencie, w zależności od uzupełnianego miejsca. Unikamy w ten sposób uzupełnień, które kontrastują kolorystycznie z oryginalnym papierem, czego nie można uniknąć, w przypadku uzupełniania maszynowego, nastawionego na przyśpieszenie prac. Metoda manualna jest całkowicie odwracalna i daje możliwość pełnej kontroli zabiegów konserwatorskich. Na życzenie zleceniodawcy digitalizujemy obiekty po konserwacji w postaci zdjęć cyfrowych o dużej rozdzielczości. Na potrzeby wystaw stałych i czasowych wykonujemy kopie eksponatów muzealnych, przeznaczone głównie do celów ekspozycyjnych. Do wykonania kopii używamy materiałów, z których wykonane są oryginały. Specjalizujemy się w sporządzaniu wiernych kopii dokumentów papierowych i pergaminowych, z pieczęciami lakowymi, woskowymi lub opłatkowymi.

Publikacje
autor: Aleksandra E. Ciesielczyk
  • Sztuka konserwacji, portal historyczny Histmag.org, Kraków 30.07.2009,
  • Warsztat twórczy Pawła Stellera, w: Paweł Steller - życie i twórczość, Muzeum Historii Katowic 2006 (współautor),
  • Ratujmy pomnikowe dzieło kartografii śląskiej. Bractwo dla mapy, zabytkową mapę gospodarczą Andreasa Hindenberga z 1636 roku, Pszczyna, 2000 (współautor),
  • Budowa globusów i ich technologia produkcji, "Gazeta Antykwaryczna" 01.09.1999,
  • Kulisty świat, "Spotkania z Zabytkami" 10/1999,
  • Kulisty świat, "Gazeta Antykwaryczna" 01.06.1999,
  • Najsławniejsi globografowie, "Gazeta Antykwaryczna" 01.07.1999,
  • Zbiory globusów w Polsce, "Gazeta Antykwaryczna" 01.10.1999
Zdjęcie testowe 1
Zdjęcie 2

Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]