pracownia konserwatorska - Kraków, konserwacja papieru, strarodruków, rękopisów, map, grafik i obrazów
SztukaKonserwacji.pl
Pracownia Konserwacji Zabytków - strona główna

Zleceniodawcy

Do grona instytucji, z którymi współpracujemy, należą:
 • Archiwa
 • Muzea
 • Biblioteki

Na życzenie zainteresowanych współpracą instytucji
udostępniamy pełną listę Zlecenodawców oraz referencje.
Konserwowaliśmy
W pracowni AMC SZTUKA odnawiano m.in obiekty sygnowane nazwiskami:
 • artystów:
  A. Dürer, G. Blaeu, P. Kilian, A. Sadeler II, M. Mosijn, P. Steller, M. Malina, W. Kossak, A. Karpiński, J. Matejko, L. Wyczółkowski, T. Niesiołowski, S. Jaxa - Małachowski, S. Fabijański, M. Seidenbeutel, J. Fałat, W. Strzemiński, Cz. Wasilewski, Z. Waliszewski, J. Wałach, P. Stachiewicz, M. Stańko, St. Górski, J. Rubczak, Z. Stryjeńska, S. Witkiewicz – Witkacy, J. Brandt, E. B. Pauly, F. Żmurko, L. Piasecki, A. Augustynowicz, F. Glüsing, J. Grubiński. W. Hofmann, A. Setkowicz, J. Rapacki
 • władców:
  Karola VI Habsburga, Zygmunta Augusta, Władysława IV,  Augusta II Mocnego,  Augusta III Sasa, Zygmunta III Wazy
 • oraz cenne zabytki piśmiennictwa:
  „Comune incliti Poloniae regni priuilegium...“ (Statut) Jana Łaskiego,  inkunabuł - Hugo de Prato Florido „Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas”, rękopis Giuseppe Garibaldiego, karty z „Kroniki Świata” Hartmana Schedla.

Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA, tel. 691-947-315 [ więcej » ]